คำว่า ' เมฆมาก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cloudy
คำที่คล้ายกัน : เมฆคลุ้ม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ