คำว่า ' แพทยศาสตรบัณฑิต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Doctor of Medicine
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : M.D.
คำที่คล้ายกัน : พ.บ.
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ