คำว่า ' ผู้รับจำนอง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mortgagee
หน่วยนับ : คน
ความหมายภาษาไทย : ผู้รับทรัพย์สินของผู้จำนองเอาไว้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ได้รับทรัพย์สินนั้นจากผู้จำนอง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ