คำว่า ' บอก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า indicate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : point to; point towards; foreshadow; be a sign of
คำที่คล้ายกัน : บ่งบอก
ตัวอย่างประโยค : เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณบอกเหตุร้ายแน่แน่เลย
ความหมายภาษาไทย : บ่งให้รู้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ