คำว่า ' น่ากลัว ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า frightful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : scary; horrible; calamitous; shocking; terrible; horrendous
ตัวอย่างประโยค : เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ