คำว่า ' นักสืบ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า detective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : spy
คำที่คล้ายกัน : สายสืบ, สายลับ
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : วุฒิศักดิ์ทำงานเป็นนักสืบมา 5 ปีแล้ว เขารักที่จะทำงานนี้ต่อไป
ความหมายภาษาไทย : ผู้ชำนาญในการสืบสวน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ