คำว่า ' นักประพันธ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า novelist
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : author; writer
คำที่คล้ายกัน : ผู้ประพันธ์, นักเขียน
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : อัญชันเป็นนามปากกาของนักประพันธ์คนหนึ่ง
ความหมายภาษาไทย : ผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ