คำว่า ' นอกรีต ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า unorthodox
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : eccentric; untraditional; atheistic
คำที่คล้ายกัน : นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, นอกคัมภีร์
ความหมายภาษาไทย : ที่ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ