คำว่า ' นวม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า glove
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : gauntlet; mitten; mitt; boxing gloves
คำที่คล้ายกัน : นวมชกมวย
หน่วยนับ : ข้าง, คู่
ความหมายภาษาไทย : ที่สวมมือซึ่งเย็บบรรจุของนิ่มๆ ไว้ข้างในเพื่อป้องกันการกระแทก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ