คำว่า ' ขนาดเล็ก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า small-sized
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : small-scale
คำตรงกันข้าม : ขนาดใหญ่
ตัวอย่างประโยค : กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
ความหมายภาษาไทย : มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ