คำว่า ' ขจัดปัญหา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า eliminate (a problem)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : get rid of (a problem)
คำที่คล้ายกัน : แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข
ตัวอย่างประโยค : กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร
ความหมายภาษาไทย : ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ