คำว่า ' นกต่อ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า decoy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : imitation; bait; lure; fake
คำที่คล้ายกัน : นางนกต่อ
รากศัพท์ : (สำนวน)
หน่วยนับ : คน
ความหมายภาษาไทย : คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ