คำว่า ' นกกางปีก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kind of Thai jingle
หน่วยนับ : บท
ตัวอย่างประโยค : วิชาภาษาไทยวันนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกลบทนกกางปีก
ความหมายภาษาไทย : กลอักษรชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า แสนรักร้อน (ร้อนรัก) หนักอกเอ๋ย ฉันใดจะได้ชมชิด (ชิดชม) เชย ไม่ลืมเลย (เลยลืม) ปลื้มอาลัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ