คำว่า ' นกกะปูด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tattletale
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : gossip; blabbermouth; bigmouthed; outspoken; indiscreet; shoot off one's mouth
คำที่คล้ายกัน : คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง
รากศัพท์ : (ปาก)
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ