คำว่า ' นกกระจาบ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ricebird
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : weaverbird
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : กระจาบฝูงหนึ่งบินผ่านไปเสียงจาบๆ แต่คูนไม่รู้ว่ามันพากันบินไปทางไหน เพราะยามมองออกไปนอกเกวียนก็เห็นแต่ฟ้ากับดินชนกัน
ความหมายภาษาไทย : นกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) กระจาบอกลาย (P. manyar) และกระจาบทอง (P. hypoxanthus) ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ