คำว่า ' นกกระจอกเทศ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ostrich
หน่วยนับ : ตัว
ความหมายภาษาไทย : นกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ