คำว่า ' นกกระจอก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sparrow
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : นกกระจอกกำลังจิกแมลงในสนามหญ้า
ความหมายภาษาไทย : นกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน (Passer montanus) อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล (P. flaveolus) กระจอกป่าท้องเหลือง (P. rutilans) และกระจอกใหญ่ (P. domesticus)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ