คำว่า ' นก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bird
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fowl
คำที่คล้ายกัน : สกุณี, ปักษิน, วิหค, ศกุนี, ศกุน, ทวิช, ทิชากร
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : มีนกจำนวนมากเกาะอยู่บนกิ่งไม้
ความหมายภาษาไทย : ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี 2 เท้า 2 ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ