คำว่า ' ธนุรเวท ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า science or art of archery
คำที่คล้ายกัน : วิชายิงธนู, ธนู, ธวิทยา
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ