คำว่า ' ธนุรมารค ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า curve
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bowline
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
หน่วยนับ : สาย, เส้น
ความหมายภาษาไทย : ทางโค้งเหมือนธนู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ