คำว่า ' ธงราชนาวี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า navy flag
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : ธงสำหรับกองทัพเรือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ