คำว่า ' ธงเยาวราชใหญ่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า crown prince's flag
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ