คำว่า ' ธงมหาราชใหญ่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Royal standard
คำที่คล้ายกัน : ธงพระครุฑพ่าห์
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : ธงสำหรับพระมหากษัตริย์




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ