คำว่า ' ธงมหาราชน้อย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kind of Thai king's flag
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Royal standard
หน่วยนับ : ผืน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ