คำว่า ' ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า flag of police department
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : ธงของกรมตำรวจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ