คำว่า ' ธงพระครุฑพ่าห์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background
คำที่คล้ายกัน : ธงชัยพระครุฑพ่าห์
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : ธงสำหรับกระบวนพยุหยาตรา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ