คำว่า ' ธงชาย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า triangle flag
หน่วยนับ : ผืน
ตัวอย่างประโยค : ธงชายมักนิยมทำด้วยผ้าสีเหลือง กลางผืนธงมีรูปเสมาธรรมจักร
ความหมายภาษาไทย : ธงรูปสามเหลี่ยม จะยกคนธงขึ้นแล้วปล่อยให้ผืนธงเป็นชายสะบัดพริ้วไปตามลม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ