คำว่า ' ธงชาติ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า national flag
หน่วยนับ : ผืน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ