คำว่า ' ธงชัย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า suspicious day
ความหมายภาษาไทย : กาลโยคอย่างหนึ่งในโหราศาสตร์ คือเวลาประกอบด้วยโชคคราวชนะเข้าไปถึงที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ