คำว่า ' ธงชัย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า the flag of victory
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ