คำว่า ' ธงฉาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า royal ensign
หน่วยนับ : ผืน
ตัวอย่างประโยค : ธงราชการทหาร มี 4 ชนิด คือ ธงฉาน ธงประจำกองทัพบก ธงประจำกองทัพเรือ และธงประจำกองทัพอากาศ
ความหมายภาษาไทย : ธงสำหรับเรือพระที่นั่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ