คำว่า ' ธงจระเข้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า flag with a crocodile figure in the middle
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : ธงที่มีรูปจระเข้ตรงกลาง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ