คำว่า ' ฮวงจุ้ย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fortune
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ