คำว่า ' แท้ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า true
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : real; genuine; actual; unfeigned; authentic
คำที่คล้ายกัน : นัก, ยิ่ง, จริง
ตัวอย่างประโยค : ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้
ความหมายภาษาไทย : ที่เป็นความจริง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ