คำว่า ' ทุนหมุนเวียน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า working capital
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : circulating fund; working fund; revolving fund
ความหมายภาษาไทย : ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ