คำว่า ' ที่ๆ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า right place
ตัวอย่างประโยค : วางของให้เป็นที่ๆ จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ