คำว่า ' ทด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า compensate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : indemnify; recompense; reimburse; repay, return; pay back
คำที่คล้ายกัน : แทน, ทดแทน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ