คำว่า ' แหล่งกำเนิด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า source
คำที่คล้ายกัน : บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ