คำว่า ' แห้ง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be dry
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : have no moisture; be damp
คำที่คล้ายกัน : แห้งแล้ง, แล้ง
คำตรงกันข้าม : เปียก, ชื้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ