คำว่า ' ต้นสายปลายเหตุ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cause
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : origin; primary cause; original cause
คำที่คล้ายกัน : ต้นเหตุ, สาเหตุ, มูลเหตุ
ตัวอย่างประโยค : เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามสืบสวนต้นสายปลายเหตุคดีนี้อย่างละเอียด
ความหมายภาษาไทย : ความเป็นมาของเรื่อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ