คำว่า ' ตกเครือ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า put forth fruit
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : put forth fruit in bunches (used only for bananas)
คำที่คล้ายกัน : ออกเครือ
ตัวอย่างประโยค : กล้วยแต่ละต้นจะตกเครือเพียงครั้งเดียว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ