คำว่า ' ดินเผา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า baked clay
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hardened clay
ตัวอย่างประโยค : เครื่องดินเผานั้นมีอยู่สองลักษณะคือเครื่องดินเผาชนิดไม่เคลือบและเคลือบ
ความหมายภาษาไทย : วัสดุทำจากดินเหนียวและผ่านความร้อนสูงเพื่อทำให้แข็ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ