คำว่า ' ดินจืด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า depleted soil
ตัวอย่างประโยค : เมื่อดินกลายเป็นดินจืดปลูกพืชไม่ได้ผลก็ต้องตัดไม้เผาป่าหาพื้นที่ใหม่ต่อไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ