คำว่า ' ดอกเล็บ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า white spots on finger nails
ตัวอย่างประโยค : ที่เล็บของเขามีดอกเล็บเล็กๆ หลายแห่ง
ความหมายภาษาไทย : รอยจุดขาวๆ ที่เกิดบนเล็บ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ