คำว่า ' ดอกไม้ไหว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า artificial flowers on spring wires
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : paper flowers with quivering stems
หน่วยนับ : ดอก,ช่อ
ความหมายภาษาไทย : ชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ ทำด้วยกระดาษบ้าง ด้วยทองบ้าง แล้วเอาลวดเล็กๆ ขดทำเป็นต้นสั่นไหวได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ