คำว่า ' ดอก 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า decorative pattern
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : floral pattern
ตัวอย่างประโยค : คืนนี้เธอใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าเคยชมว่าสวยเป็นพิเศษ
ความหมายภาษาไทย : ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวงตามผืนผ้าเป็นต้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ