คำว่า ' ด้วง 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า grub
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : chrysalis; weevil; worm; caterpillar; beetle
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : แม้แต่ตัวด้วง ตัวแมลง ไข่มด ไข่แมลงมนุษย์ก็กินเป็นภักษาหารได้ทั้งนั้น
ความหมายภาษาไทย : ชื่อแมลงในอันดับ Coleoptera มีปีก 2 คู่ ลำตัวและปีกคู่หน้าแข็ง เมื่อพับปีกขอบปีกจะจดกันที่กึ่งกลางสันหลัง ปีกคู่หลังบางเมื่อพับจะซ้อนเข้าไปเก็บใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน อกปล้องแรกใหญ่และเห็นได้ชัดเจน แมลงพวกนี้มีมากชนิดกว่าแมลงอื่นๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ