คำว่า ' ช่อดอกไม้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bouquet
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : inflorescence; corsage
คำที่คล้ายกัน : ช่อดอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ