คำว่า ' ช่องทาง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า opportunity
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : method; means; chance
คำที่คล้ายกัน : ลู่ทาง, ทาง
หน่วยนับ : ทาง
ตัวอย่างประโยค : หลังจากจบการศึกษาแล้วเขาก็หาช่องทางที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ