คำว่า ' จับเสือมือเปล่า ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า do without investment
ความหมายภาษาไทย : แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ